"Anhygoel o dda ... organydd yn nosbarth gyntaf y byd"
Romsdals Budstikke

Y nae cerddoriaeth Tim yn llawn bywyd. Y mae'n canu'r organ er mwyn cael rhoi rywbeth arbennig i'r sawl sy'n gwrando — ac os nad yw yn credu y golygir y gerddoriaeth rhywbeth iddynt, nid yw yn ei canu.

Y mae ganddo yrfa ryngwladol brysur yn organydd cyngerdd, darlledwr, awdur a darlithydd, yn ogystal â bod yn Athro prifysgol; gwradd doethur mewn cerddoriaeth y 18fed ganrif a gwybodaeth maith ar berfformio hanesyddol; y mae wedi ysgrifennu llyfrau ac erthyglau llawer; ond defnydd y cwbl yw i'r gerddoriaeth gael byw.

Y mae'n byw ar fferm afresymol o ddiarffordd rhwng y môr a'r mynyddoedd yn Norwy ac yn teithio oddi yno ledled Ewrop er mwyn chwarae cyngherddau a rhoi darlithoedd.

Mae Tim yn aelod yng Ngorsedd y Beirdd a Llys yr Eisteddfod.
 


O'r wasg yn Sgandinafia:

"Yn ystod y darn cyntaf, gan John Parry [Cymro o'r 18fed ganrif], mi fedrai dyn gau ei llygaid a breudwyddio am y 18fed ganrif. Dawnsiodd Passacaglia J.S. Bach i c-moll gyda chryfder a nerth yn y gerddoriaeth"
Finnmark Dagblad

"cerddoriaeth organ yn y dosbarth gyntaf"
Sør-Varanger Avis

"Gobeithiwn i'r organydd hwn ddod yn ôl i Harstad rywbryd: yr ydymn yn awyddus iawn i'w glywed yn rhagor"
Harstad Tidende

"organydd bendigedig"
Gudbrandsdalen og Lillehammer Tilskuer

"Canu da gynddeiriog ar yr organ ... yn ei fwynhau'n arw"
Sogn Dagblad


Bach Preliwd yn D fwyaf, yn eglwys Bjerkreim, Mis Mawrth 2014:

Cyngherdd byw yn eglwys gadeiriol Stavanger, 27ain o Fedi 2013:
symudiad olaf, 5ed Sonata Driawd Bach (C fwyaf) -

Adagio o "voluntary" John Bennett, yn eglwys Bjerkreim, Mis Mawrth 2014:

"Ave Maria" gan Ástor Piazzolla, trefnwyd i'r organ gan Tim Rishton, yn eglwys Bjerkreim, Mis Gorffennaf 2013: